UMAD. Unidade Municipal de Atención a Drogodependentes. Concello de Santiago

Saltar menú

SERGAS. Consellería de Sanidade. Secretaría Xeral. Subdirección Xeral de Saúde Mental e Drogodependencias

-

Que é UMAD

A UMAD ten por obxectivo ofrecerlle á cidadanía información e formación sobre o consumo de drogas e as súas consecuencias físicas, psíquicas e sociais. No Centro, dependente do Concello de Santiago e situado en Salgueiriños, ofrécese tratamento para persoas con depedencia a algunha substancia e elabóranse programas formativos e de concienciación sobre o perigo das drogas para impartir nos centros de ensino.

// Asistencia

A UMAD consta dunha UA e dunha UD en réxime semirresidencial para abordar o tratamento dos transtornos derivados do abuso e da adición aos diferentes tipos de drogas. Ademais da posibilidade da derivación ás CT e da desintoxicación en réxime de internamento nas UDH.


// Integración social

A través do PIP, a UMAD ofrécelle ao paciente e á paciente a posibilidade de tomar parte, logo de superar a súa adición, nun programa que lle axude a integrarse novamente na sociedade, no mundo laboral, etc.


// Prevención

Desde os inicios a UMAD fixo unha aposta firme e decidida por centrar o seu campo de acción na prevención, no convencemento de que ésta é a liña fundamental na abordaxe do consumo de drogas e das súas consecuencias.
© 2006 Concello de Santiago

Aviso legal | Accesibilidade