UMAD. Unidade Municipal de Atención a Drogodependentes. Concello de Santiago

Saltar menú


-

Subprograma de Tratamento de Diminución do Dano (STDD)

Trátanse dunha serie de medidas para facilitar que os/as consumidores/as de drogas que non se atopen en condicións de abandonar o consumo, atopen a axuda necesaria para mellorar o seu estado de saúde e as súas condicións de vida.

Neste senso, o STDD ten como obxectivo inmediato facilitar o achegamento á rede asistencial dun grupo de usuarios/as de drogas, que noutras modalidades non accederían as UAD, para contribuír así á mellora do seu
estado de saúde xeral.

Poboación receptora

 • Todos/as os/as consumidores/as de drogas que realicen conductas de risco.
 • Estará especialmente indicado naqueles casos que presenten unha maior deterioración biopsicosocial e que non poidan ou non desexen deixar de consumir.

Obxectivos específicos

O obxectivo global deste programa consiste en ofrecerlle, a un grupo determinado do colectivo de usuarios/as de drogas, unha forma de tratamento que os/as manteña en contacto coa rede asistencial e contribuír así a mellorar o seu estado xeral de saúde. Máis concretamente, sinálanse os seguintes obxectivos:
 • Mellorar certos parámetros do consumo e da súa seguridade (non compartir xiringas, manter relacións sexuais sen risco etc.).
 • Reducir a morbi-mortalidade e mellorar a calidade de vida dos/das usuarios/as.
 • Motivar o/a paciente para que elabore unha demanda de tratamento que teña a abstinencia como meta posíbel.

Sistemática

 • Programas de intercambio de xiringas.
 • Distribución de preservativos.
 • Programas de tratamento con derivados opiáceos de baixo limiar.
 • Obradoiros de consumo de menos risco.
 • Obradoiros de sexo máis seguro.
 • Programas de traballo de rúa.
 • Obradoiros

  Obradoiro de consumo de menos risco
  Obxectivos xerais:
  • Diminuír o número de prácticas de risco asociadas ao consumo de drogas entre os/as drogodependentes.
  • Evitar novos casos de infección por VIH e hepatite, así como de sobredoses.

  Obxectivos específicos:
  • Aumentar o nivel de información.
  • Incrementar a capacidade dos/das drogodependentes para realizar un consumo de menos risco.
  • Incrementar o acceso dos/das drogodependentes aos recursos sociosanitarios.

  Aspectos a traballar:
  • Condutas de consumo de risco e técnicas de inxección de menos risco.
  • Información sobre formas de consumo, SIDA, hepatite e sobredoses.
  • Habilidades para a toma de iniciativa e solucións.
  • Recursos asistenciais e sanitarios cunha proposta de sesións de 9 horas: na Primeira Sesión trátase o consumo de menos risco e as técnicas de adminstración intravenosa; na Segunda Sesión trátase o consumo de menos risco e a percepción deste risco; na Terceira Sesión trátase a sobredose, a súa prevención, identificación e actuación.

  Obradoiro de Sexo Máis Seguro
  Obxectivos xerais:
  • Diminuír o número de prácticas de relacións sexuais de risco entre os/as drogodependentes que asisten ao obradoiro.
  • Evitar novos casos de Enfermidades de Transmisión Sexual (ETS) e SIDA entre os UD que participan no obradoiro.

  Obxectivos específicos:
  • Aumentar o nivel de información.
  • Aumentar o control e planificación das relacións íntimas.
  • Incrementar o nivel de autoeficacia dos drogodependentes.
  • Incrementar o acceso dos/das drogodependentes aos recursos sociosanitarios.
  • Maximizar vantaxes e minimizar desvantaxes derivadas das diferentes medidas preventivas.

  Aspectos a traballar:
  • Condutas sexuais de risco e de prevención.
  • Información sobre sexualidade, o preservativo e as ETS, SIDA.
  • Anticipación e planificación da conduta sexual.
  • Percepción de control.
  • Autoeficacia e habilidades de comunicación.
  • Análise das vantaxes e desvantaxes das medidas preventivas.
  • Recursos asistenciais e sanitarios.

  Voltar


© 2006 Concello de Santiago

Aviso legal | Accesibilidade