UMAD. Unidade Municipal de Atención a Drogodependentes. Concello de Santiago

Saltar menú


-

Curso nas aulas con alumnado conflitivo

Manexo do grupo Aula con alumnado conflitivo e traballo con casos prácticos

Obxectivos

  • Dotar o profesorado de ferramentas para traballar a competencia social e a resolución de conflitos co seu alumnado.
  • Que os e as participantes orienten as súas actuacións de carácter preventivo desde unha perspectiva non sancionadora nin represiva, senón educativa e responsabilizadora.

Contidos

O curso consta dunha fase presencial de 21 horas nas que se abordan as seguintes cuestións:
  • Competencia social e valores.
  • Mediación.
  • Técnica de manexo de grupos.
  • Anticipación de problemas.

E ten tamén unha fase non presencial de 5 horas que consiste na elaboración dun traballo ou dun proxecto sobre os contidos da fase presencial.

Métodos e materiais de traballo

  • Exposición do tema.
  • Presentación de materiais de apoio.
  • Emprego de instrumentos pedagóxicos: role-playing e discusión entre compañeiros e compañeiras.

Poboación receptora

A totalidade da comunidade educativa: profesorado, departamentos de orientación, departamentos de titoría e departamentos de dirección.

Pódense estudar tamén as solicitudes doutros colectivos.

Prazos e criterios de admisión

A selección faise por orde de inscrición ata un máximo de 30 persoas.

Homologación do curso

Preséntase a documentación na Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria para o recoñecemento, certificación, rexistro e homologación da formación dun total de 26 horas.

Datas de realización

Durante o curso escolar.

Inscrición

Envío da ficha de inscrición por fax, correo certificado ou correo electrónico.

Formulario de preinscrición

Lembra que todos os campos marcados son obrigatorios

Os datos recibidos serán empregados unicamente para os fins relacionados coa Unidade Municipal de Atención a Drogodependentes do Concello de Santiago de Compostela e en todo momento respectarase o que sinala a Lei de Protección de Datos -Lei Orgánica 15/1999, de 13/XII, de Protección de Datos de Carácter Persoal e Real Decreto 994/1999, de 11/VI, polo que se aproba o Regulamento de Medidas de Seguridade dos ficheiros automatizados de conteñan datos de carácter persoal-.

Formación do profesorado© 2006 Concello de Santiago

Aviso legal | Accesibilidade