UMAD. Unidade Municipal de Atención a Drogodependentes. Concello de Santiago

Saltar menú


-

Escolar

Prevención coincide case exactamente co que é a tarefa da educación. Os obxectivos en boa medida son os mesmos, ata o punto de que non podemos previr sen educar e para poder facelo necesitamos absolutamente contar cos educadores e coas educadoras.

Sabemos que non podemos deixar a responsabilidade da educación a cargo exclusivamente dos e das profesionais desta. Todos, empezando pola familia e a propia comunidade, asumiremos parte da esixencia de axudar a que a nosa mocidade medre máis madura e máis libre.

Tamén sabemos que non é infrecuente a tendencia a delegar a totalidade das tarefas nas mans dos educadores que se ven cargados coa responsabilidade colectiva. Por iso desde a UMAD nos comprometemos a prestar axuda para que poidan realizar o que a sociedade lles solicita.

Para iso ofértanselles os seguintes programas preventivos escolares:© 2006 Concello de Santiago

Aviso legal | Accesibilidade